Meldingslogg

Vi bruker nå Facebook for å informere om brudd eller annet arbeid.

" Lik " oss på Facebook, og du vil bli oppdatert om våre aktiviteter.


UTKOBLING ÅRSETH - TAFTASUND 31.01.2012
PGA ARBEID PÅ NETT VIL VATNET VÆRE UTKOBLET MELLOM

09:00 OG 12:00

31.01.2012

INNKOBLING UTEN NÆRMERE VARSEL

UTKOBLING ONSDAG 30.11. 2011


FRA VIK SKOLE - TIL VIKENES
KL 06:30 - 17:00
VIK SKOLE FÅR VANNET TILBAKE TIDLIGERE - CA KL 09:00
INNKOBLING VIL SKJE UTEN NÆRMERE VARSEL

Torsdag 6.oktober 2011.

I formiddag vil abonnenter fra Leita til og med rundkjøring på Hoff ( inkl. Botten )bli uten vann i deler av formiddagen.
Dette på grunn av arbeidet med ny hovedvassledning.

----------------------------------------------------


VI HAR LEDNINGSBRUDD I OMRÅDET
ÅRSETH - TAFTASUNDET. ARBEIDET MED UTBEDRING ER KREVENDE OG VI REGNER DERFOR IKKE MED AT VANNET ER TILBAKE FØR LITT UT PÅ KVELDENVANNET BLIR KOBLET PÅ UTEN VARSEL HUSK Å TAPPE KALDT VANN EN PERIODE FØR VIDERE BRUK.
ER DET BEHOV FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER BER VI OM AT DET TAES KONTAKT PÅ TELEFON

41506908

RINGING PÅ VAKT TELEFONEN VIL BARE FORSINKE ARBEIDET.

-------------------------------------------

Ny melding 24.06.2011.


Reperasjon på hovedvassledning ved Stokke skole i dag 24.06.2011.
Det må skiftes en del av hovedvassledningen etter et brudd tidliger i uken.
Abonnenter fra og med Torgeir Bjørge (på Aarseth ) og helt inn i
Taftasundet vil være uten vann. Regner med å være ferdig til Kl. 19.00 i dag.

Vannavstenging.
Mandag 9.mai 2011 vil vannet bli avstengt på Myklebust.
Det gjelder et begrenset område fra toppen på Myklebustbakken
( Harald Myklebust) og østover til og med Storfarsvegen (Bjørn Skjønberg).
Avstengingen er grunnet arbeidet med ny hovedvassledning.

Arbeidet vil vare hele dagen og vannet vil bli satt på igjen uten nermere varsel.

------------------------

Fredag 15 April vil vannet bli avstengt


i området Leitaneset fra kl 08:00 og utover dagen.
Dette grunnet arbeid på ny vannledning.

Mandag 31.01.2011

Orienteringsmøte angående ny hovedvassledning fra Grytebust til Sperre
Møtet blir holdt i kirkekjelleren fredag 4.februar 2011. Kl. 18.00
Alle grunneiere o g abonnenter i området anmodes å møte.
Det vil bli orientert om valg av trase og fremdrift av vår konsulent
Ing. Svein Nedreklepp.

--------------------------------------

Mandag 12.07.2010 KL 19:15

Ved tilkobling av vann etter reperasjon på Vik fikk vi nytt brudd på hovedledningen i området VIK. Dette medfører desverre ytterligere reperasjoner og vi regner med at det kan gå inntil 4 timer før feilen er utbedret. Ca kl 23:00

Alt tilgjengelig materiell og mannskap er i arbeid med reperasjoner. Vi ber om at det ikke ringes unødig på vakttelfonen da dette bare forsinker arbeidet med utbedringer.