Bilder

Renseanslegg

Rentvannsbassenget i Hovlia rommer 700.000 liter renset vann. Dette bassenget forsyner alle abbonenter fra rundkjøringen og vestover.  Anlegget fjernstyres via GSM nettverk.
Rentvannsbassenget i Hovlia rommer 700.000 liter renset vann. Dette bassenget forsyner alle abbonenter fra rundkjøringen og vestover. Anlegget fjernstyres via GSM nettverk.
Kvalstein behandligsanlegg.
Kvalstein behandligsanlegg.