Styret

Formann
Nils Helge Aarseth
Varamedlem
Svein Jørgen Stokke
Leif Inge Sperre
Gunnar Hoel
Nils Johan Sperre
Dagfinn Jon Giske
Nestformann
Inger-Marie Sperre
Daglig leder
Harald Skorgevik
Styremedlem
Bergsvein Vikenes
Åge Gunnar Aarseth
Jacob Høyberg

Regnskap og fakturering
View Ledger