Velkommen til Ellingsøy Vassverk SA

Ellingsøy Vassverk SA skaffer, produserer og leverer vann
til husstander og bedrifter på sørsida av Ellingsøy.

Vakttelefon for Ellingsøy Vassverk SA:

92 28 63 08

Resultater for vannanalyser finner du her >>