Styret

Formann

Nils Helge Aarseth

Varamedlem

Svein Jørgen Stokke
Leif Inge Sperre
Bergsvein Vikenes
Nils Johan Sperre
Dagfinn Jon Giske

Nestformann

Inger-Marie Sperre

Daglig leder

Harald Skorgevik

Styremedlem

Gunnar Hoel
Åge Gunnar Aarseth

Jacob Høyberg

Regnskap og fakturering

View Ledger