Velkommen til Ellingsøy Vassverk SA


Ellingsøy Vassverk SA skaffer, produserer og leverer vann
til husstander og bedrifter på sørsida av Ellingsøy.


Vakt telefon for Ellingsøy Vassverk SA:

92 28 63 08


Resultater for vannanalyser finner du her >>